Hugo Theorells minne 2018

Hugo Theorell (född 1903 i Linköping) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer. Priset delas ut till minne av Theorell (som dog 1982) till en framgångsrik ung forskare (under 45 år) verksam inom biofysik.

Stadgar och dokument kring Theorellpriset

Deadline är 20 januari 2018.

Skicka nomineringen på e-post: agneta.sjogren@kemisamfundet.se

Nomineringen ska innefatta:

  • Kortfattande motivering
  • Curriculum vitae för den nominerade
  • Lista över de senaste publikationerna

Noterade att kandidaten måste vara född 1973 eller senare.

Tidigare pristagare är: