The Svedbergpriset 2018 till Lynn Kamerlin

Pressmeddelande

The Svedbergpriset 2018 till Lynn Kamerlin, Uppsala universitet
Lynn Kamerlin får The Svedbergpriset 2018 för sina innovativa studier av enzymreaktioner där hon kombinerar ett vitt spektra av teoretiska, fysikaliska och organkemiska metoder för att förstå kemin i komplexa enzymmekanismer. Via doktorandstudier i Birmingham och postdoc studier i Wien och Los Angeles, har Lynn sedan 2011 etablerat en självständig forskargrupp vid Uppsala universitet.