The Svedbergpriset 2016 – Rickard Sandberg, KI

The Svedbergpriset 2016 till Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Rickard Sandberg får The Svedbergpriset 2016 för sina storskaliga analyser av genreglering i enskilda celler som styr hur dessa celler blir specialiserade under tidig embryonal utveckling. Via doktorandstudier på Karolinska Institutet, postdoc-vistelse vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), har Richard sedan 2008 etablerat en självständig forskargrupp på Karolinska Institutet.

  • En mycket värdig pristagare som applicerar genomiska analyser på enskilda celler publicerar sina fynd i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker onsdagen den 12 oktober kl 16:50 vid symposiet Metals in Biology på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) i Stockholm, http://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/metals-in-biology.

Se pressmeddelandet för mer information, The Svedbergpriset 2016.

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:
Mats Hansson, ordf i SFBBM, 070-278 99 57
Hjalmar Brismar, ordf i Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna 08-16 10 15
Rickard Sandberg, KI, 08-524 839 86

 

 

 

As sure as a gun, there are some things you have to think about your soundness. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an hard-on during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other important questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medicinal review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual health problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest heartiness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.