The Svedbergpriset 2016 – Rickard Sandberg, KI

The Svedbergpriset 2016 till Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Rickard Sandberg får The Svedbergpriset 2016 för sina storskaliga analyser av genreglering i enskilda celler som styr hur dessa celler blir specialiserade under tidig embryonal utveckling. Via doktorandstudier på Karolinska Institutet, postdoc-vistelse vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), har Richard sedan 2008 etablerat en självständig forskargrupp på Karolinska Institutet.

  • En mycket värdig pristagare som applicerar genomiska analyser på enskilda celler publicerar sina fynd i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker onsdagen den 12 oktober kl 16:50 vid symposiet Metals in Biology på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) i Stockholm, http://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/metals-in-biology.

Se pressmeddelandet för mer information, The Svedbergpriset 2016.

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:
Mats Hansson, ordf i SFBBM, 070-278 99 57
Hjalmar Brismar, ordf i Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna 08-16 10 15
Rickard Sandberg, KI, 08-524 839 86