The Svedberg-priset 2018

The Svedberg Prize is a scientific award, handed out by SFBBM and the Swedish National Committee for Molecular Biosciences to a young and successful, Swedish or foreign, biochemist, working in Sweden. Deadline for nominations is 20 January 2018.

Send the nomination on e-mail to agneta.sjogren@kemisamfundet.se

Include:

  • Short motivation letter
  • Curriculum vitae for the nominee(s)
  • List of recent scientific publications.

The name and address of the proposer must also be included.

Note: Nominees must be born in the year 1979 or later.


The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse om cirka 35 000 kronor som årligen delas ut av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi tillsammans med den Svenska nationalkommittén för molkekylära biovetenskaper. Fonden upprättades med medel från den 9:e internationella biokemikongressen och syftar till att ge en årlig prissumma för vetenskaplig forskning inom biokemifältet i Sverige. Fonden instiftades av Svenska nationalkommittén för biokemi och administreras av Kungliga vetenskapsakademin.

Mottagaren av Svedbergpriset ska vara en svensk, eller utländsk, i Sverige verksam biokemist eller molekylärbiolog som ej fyllt eller fyller 40 år det år priset delas ut.

Regler The Svedbergpriset.