About

SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. Föreningen arrangerar en årlig konferens, och under året sker föredrag och kurser i SFBBM:s regi.

SFBBM sorterar som en ämnessektion under Svenska Kemistsamfundet. Medlemsskap i SFBBM ger samtidigt tillgång till de förmåner som Kemistsamfundet har – däribland rabatt på arrangerade kurser och konferenser, tidningen Kemivärlden Biotech / Kemisk Tidsskrift hem i brevlådan en gång i månaden, samt möjligheter att söka stipendier.

SFBBM är även medlemsförening i FEBS och berättigar således till ansökan av stipendier därifrån. För att få intyg för ditt medlemskap, vänlige kontakta kansliet på Svenska Kemistsamfundet på info[a]chemsoc.se. SFBBM är även en medlemsorganisation i IUBMB, den internationella föreningen för biokemi och molekylärbiologi.

 

SFBBM, The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology is an organization working for strenghtening of the mentioned sciences in Sweden. The Society host a yearly symposium, and during the year, courses and lectures are organized by SFBBM.

SFBBM is section within the Swedish Chemical Society and membership in SFBBM provides access to the benenfits included in the Chemical Society such as discounts on conferences and the magazine Kemivärlden Biotech / Kemisk Tidsskrift in your mailbox once per month. Some scholarships from the Chemical Society and from FEBS are also available for members. The recieve a certificate on your SFBBM Membership, please contact the staff at the Swedish Chemical Society (info@chemsoc.se). SFBBM is also a member organization of IUBMB.

 

As sure as a gun, there are some things you should think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an hard-on during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other significant questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medical review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual health problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest soundness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.