Kategoriarkiv: Svedberg

The Svedbergpriset 2017 – Elin Esbjörner Winters

The Svedbergpriset 2017 till Elin Esbjörner Winters, Chalmers Tekniska Högskola
Elin Esbjörner Winters får The Svedbergpriset 2017 för sina studier rörande felveckade proteiner där hon utvecklar olika typer av bildanalyser för att förstå Alzheimers och besläktade sjukdomar. Efter att ha doktorerat i biofysik hos Bengt Nordén fick Elin ett Wenner-Gren finansierat stipendium för postdoc studier hos Chris Dobson i Cambridge. Sedan 2012 är hon tillbaka på Chalmers där hon nu driver sin egen forskargrupp.

Pressmeddelande

The Svedbergpriset 2016 – Rickard Sandberg, KI

The Svedbergpriset 2016 till Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Rickard Sandberg får The Svedbergpriset 2016 för sina storskaliga analyser av genreglering i enskilda celler som styr hur dessa celler blir specialiserade under tidig embryonal utveckling. Via doktorandstudier på Karolinska Institutet, postdoc-vistelse vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), har Richard sedan 2008 etablerat en självständig forskargrupp på Karolinska Institutet.

  • En mycket värdig pristagare som applicerar genomiska analyser på enskilda celler publicerar sina fynd i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker onsdagen den 12 oktober kl 16:50 vid symposiet Metals in Biology på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) i Stockholm, http://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/metals-in-biology.

Se pressmeddelandet för mer information, The Svedbergpriset 2016.

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:
Mats Hansson, ordf i SFBBM, 070-278 99 57
Hjalmar Brismar, ordf i Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna 08-16 10 15
Rickard Sandberg, KI, 08-524 839 86

 

 

 

As sure as a gun, there are some things you have to think about your soundness. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an hard-on during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other important questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medicinal review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual health problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest heartiness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

Svedberg Prize 2016

Nomination period is closedDSC_9042

The Svedberg Prize is a scientific award, handed out by SFBBM and the Swedish National Committee for Molecular Biosciences to a young and successful, Swedish or foreign, biochemist, working in Sweden. The nomination period is now open.

The nomination period is now open. Please submit your nomination(s) no later than 30 April 2016.

Include:

  • Short motivation letter
  • Curriculum vitae for the nominee(s)
  • List of recent scientific publications.

The name and address of the proposer must also be included.Note: Nominees must be born in the year 1977 or later.

Send your nomination to:
David Gotthold/SFBBM
Svenska Kemistsamfundet

Wallingatan 24,
111 24 Stockholm
or david@chemsoc.se.

The prize will be handed out at the Svedberg Symposium in Stockholm in September 2016 – organised by SFBBM and the National Committee for molecular biosciences, where the prize winner also will hold a prize lecture.

As sure as a gun, there are some things you must think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an erection during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other important questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medical review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual heartiness problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile disfunction can be the symptom a earnest health problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

Call for nominations: The Svedberg Prize

Call for nominations: The Svedberg Prize 2015
The Svedberg Prize is a scientific award, handed out by SFBBM and the Swedish National Committee for Molecular Biosciences to a young and successful, Swedish or foreign, biochemist, working in Sweden. The nomination period is now open. Please send in your nomination(s) no later than 26 April 2015.

Include:

  • Short motivation letter
  • Curriculum vitae for the nominee(s) 
  • List of recent scientific publications.

The name and address of the proposer must also be included.

Note: Nominees must be born in the year 1976 or later. Send your nomination to David Gotthold – SFBBM, Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm, or david@chemsoc.se. The prize will be handed out at the SFBBM Symposium in Stockholm in September 2015, where the prize winner also will hold a prize lecture.

As sure as a gun, there are some things you should think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an erection during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other great questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medical review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual heartiness problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest soundness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

Call for nominations: The Svedberg Prize

Call for nominations: The Svedberg Prize
The Svedberg Prize is a scientific award, handed out by SFBBM and the Swedish National Committee for Molecular Biosciences to a young and successful, Swedish or foreign, biochemist, working in Sweden. the nomination period is open. Please send in your nomination(s) no later than 4 May 2014.

Include:

  • Short motivation letter
  • Curriculum vitae for the nominee(s) 
  • List of recent scientific publications.

The name and address of the proposer must also be included. Note: Nominees must be born in the year 1975 or later. Send your nomination to David Gotthold – SFBBM, Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm, or david@chemsoc.se. The prize will be handed out at the SFBBM Symposium in Marstrand, where the prize winner also will hold a prize lecture.

As sure as a gun, there are some things you should think about your soundness. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an erection during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other great questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medic review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual heartiness problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile disfunction can be the symptom a earnest soundness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

Svedbergpriset 2013 till Martin Ott

Martin Ott tilldelas The Svedberg pris i biokemi 2013
The Svedbergs pris i biokemi går 2013 till Martin Ott för hans grundläggande biokemiska studier av mekanismer bakom proteinsyntes i mitokondrier.

Martin Ott disputerade hos Walter Neupert i München 2005, på en avhandling om membranproteinbiogenes i mitokondrier. Efter en framgångsrik postdoc hos Sten Orrenius på Karolinska Institutet där han studerade apoptos återvände han till Tyskland och universitetet i Kaiserlautern, där han först blev gruppledare och sedan erhöll en prestigefylld Juniorprofessortjänst. Martin är idag verksam som forskarassistent på Stockholms universitet.

Martin studerar proteinsyntes i mitokondrier, en process som har många unika drag. Translation, membranintegration och assemblering av mitokondriellt translaterade proteiner verkar styras av för varje mitokondriellt protein mycket specifika faktorer. Det har tidigare varit förhållandevis okänt hur produkterna från de få, ca. 30-40, gener som finns i mitokondriernas egen arvsmassa kan samverka med de flera hundra proteiner som återfinns i mitokondrierna men som kodats av cellkärnans arvsmassa. Det är molekylära detaljer i denna samverkan som Martin studerar, med fokus på hur cellens energifabrik – den mitokondriella elektrontransportkedjan – tillverkas. Denna fabrik består av ett antal membranbundna proteinkomplex som tillverkas i ett flertal intrikata steg inne i mitokondrien som kopplar samman mitokondriernas proteinsyntes med den i cellkärnan, och kräver ett komplicerat infogande och ihopsättning av fabrikens olika delar i mitokondriemembranet.

Med en kombination av klassisk biokemi och modern genetik har Martin Ott och hans forskargrupp i stor detalj lyckats kartlägga flera av de första stegen i detta syntesmaskineri, vilket har mycket stor grundläggande betydelse för vår förståelse av reglering och syntes av den ”fabrik” som ger upphov till den energi som mitokondrierna förser cellerna med, vilket i sin tur är nödvändigt för att vi alla ska kunna andas, leva och utföra våra arbeten. Martins forskarinsatser är därmed en god illustration på hur grundläggande biokemiska studier ger en ökad förståelse av livets kemi.

The Svedbergs pris i biokemi
The Svedberg (1884-1971) var professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet och forskningen fokuserade på kolloider och makromolekylära föreningar. Theorell fick Nobelpriset i kemi 1926 för de upptäckter han gjort med den av honom utvecklade analytiska ultracentrifugen. The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse som årligen delas ut av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi tillsammans med den Svenska Nationalkommittén för molekylära biovetenskaper. Fonden upprättades med medel från den 9:e internationella biokemikongressen och syftar till att ge en årlig prissumma för vetenskaplig forskning inom biokemifältet i Sverige.

As sure as a gun, there are some things you must think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an hard-on during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other significant questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medicinal review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual heartiness problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest soundness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

Call for nominations: The Svedberg Prize

The Svedberg Prize is a scientific award, handed out by SFBBM and the Swedish National Committee for Molecular Biosciences to a young and successful, Swedish or foreign, biochemist, working in Sweden. We hereby open the nomination period for 2013. Please send in your nomination(s) no later than April 3, 2013. Include a short motivation, a curriculum vitae for the nominee(s) and a list of recent scientific publications. The name and address of the proposer must also be included. Note: Nominees must be born in the year 1974 or later.

Send your nomination to David Gotthold – SFBBM, Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24, 111 24 Stockholm, or david@chemsoc.se.

As sure as a gun, there are some things you must think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an erection during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other important questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medic review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual health problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile disfunction can be the symptom a earnest health problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.

SFBBM Newsletter 17 January 2013

SFBBM – 2013-01-17

Dear friends and colleagues,
As 2013 has begun, we would like to start the new year by informing you of some of the benefits you have as a member of our society – and also highlight some of the major events that will occur during this year. Attached, you will also find information from FEBS. The SFBBM Symposium for 2013 well be held on 2-4 October, in Marstrands Havshotell on the Swedish west-coast. The theme for the symposium is ”Cutting edge biomolecular science”. The symposium will contain lectures by both Svedberg- and Theorell laureates and will provide a good meeting spot for grad students, post-docs and PI’s from Sweden. Please save the date.

Benefits for members

– Monthly issues of ”Kemivärlden Biotech / Kemisk Tidsskrift” – http://chemicalnet.se/
– Monthy issues of ”Life Science Sweden” – http://lifescience.idg.se/
– Grants available from FEBS and EBSA. To recieve certification on your membership in SFBBM – contact Lena at the Swedish Chemical Society: lena[a]chemsoc.se; 08 – 411 52 80.
– Discounts on symposia and courses arranged by SFBBM.

Svedberg and Theorell prizes
Nomination period for both Svedberg- and Theorell prizes start 22 February 2012. Nominations should be sent to the SFBBM secretary by e-mail ( david@chemsoc.se) or by regular mail to SFBBM, C/O Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm. You nomination should be sent in before 4 April 2012. Complete instructions for nominations will be announced on the website (sfbbm.se) and in Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidsskrift.

News from FEBS
The January 2013 issue of FEBS News can now be downloaded from the FEBS website at http://www.febs.org/index.php?id=135
This issue features plans for the 2013 FEBS Congress in St. Petersburg (6–11 July), and highlights the interesting range of FEBS Advanced Courses being organized across the FEBS region in the coming months. There are also updates and reports on FEBS programmes such as FEBS Fellowships and FEBS education work, as well as items from our Constituent Societies and news from our journals.

Please find attached, the FEBS 2013 Advanced Courses Programme.

Events during 2013

28 feb – 1 mar 2013
International symposium on transaminase biocatalysis
Stockholm university – http://www.biotech.kth.se/biochem/transam/index.html

11 mar 2013
Advances in MS instrumentations – SMSS Symposium 2013
Karolinska institutet – http://www.smss.se/symposium/

10 apr 2013
The future of Swedish and Danish life science
Medicon Village (Lund) – http://www.swedishdanishlifescience.se/

25 apr 2013
Organic synthesis at large scale – Trends in organic chemistry
Medicon Village (Lund) – http://www.tocsymposia.se/organic-synthesis-at-large-scale/

13-17 july 2013
9th European Biophysics Congress – EBSA2013
Lisbon, Portugal – http://www.ebsa2013.org/

2-4 oct 2013
Cutting edge biomolecular science – SFBBM Symposium 2013
Marstrands Havshotell – http://www.sfbbm.se/

As sure as a gun, there are some things you should think about your health. Several medicines are well-known. Other works for particular cases like dementia, anxiety or hand dermatoses. Now ten percent of men aged 40 to 70 were have trouble keeping an erection during sex. It affects men in all parts of the world. Learn more about ”buy viagra online canada”. Of course there are also other great questions. Doubtless ”buy online viagra” is a very complicated topic. A medical review about ”buy safe viagra online” report that men’s most common sexual health problem is ED. Such diseases as a rule signal deeper diseases: low libido or erectile dysfunction can be the symptom a earnest soundness problem such as diabetes. Speak to your physician about all drugs you use, and those you start or stop using during your treatment with the drug.