Författararkiv: Kemisamfundet

The Svedbergpriset 2017 – Elin Esbjörner Winters

The Svedbergpriset 2017 till Elin Esbjörner Winters, Chalmers Tekniska Högskola
Elin Esbjörner Winters får The Svedbergpriset 2017 för sina studier rörande felveckade proteiner där hon utvecklar olika typer av bildanalyser för att förstå Alzheimers och besläktade sjukdomar. Efter att ha doktorerat i biofysik hos Bengt Nordén fick Elin ett Wenner-Gren finansierat stipendium för postdoc studier hos Chris Dobson i Cambridge. Sedan 2012 är hon tillbaka på Chalmers där hon nu driver sin egen forskargrupp.

Pressmeddelande

The Svedbergpriset 2016 – Rickard Sandberg, KI

The Svedbergpriset 2016 till Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Rickard Sandberg får The Svedbergpriset 2016 för sina storskaliga analyser av genreglering i enskilda celler som styr hur dessa celler blir specialiserade under tidig embryonal utveckling. Via doktorandstudier på Karolinska Institutet, postdoc-vistelse vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), har Richard sedan 2008 etablerat en självständig forskargrupp på Karolinska Institutet.

 • En mycket värdig pristagare som applicerar genomiska analyser på enskilda celler publicerar sina fynd i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM).

Medaljöverlämnandet sker onsdagen den 12 oktober kl 16:50 vid symposiet Metals in Biology på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) i Stockholm, http://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/metals-in-biology.

Se pressmeddelandet för mer information, The Svedbergpriset 2016.

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:
Mats Hansson, ordf i SFBBM, 070-278 99 57
Hjalmar Brismar, ordf i Svenska Nationalkommittén för de molekylära biovetenskaperna 08-16 10 15
Rickard Sandberg, KI, 08-524 839 86

 

 

 

Annual Proceedings in SFBBM

Date: 12 October at 12:15
Venue: Nobelrummet, KVA
Address: Lilla Frescativägen 4 A

Welcome

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justeringsperson
  5. Godkännande av dagordning
  6. Årsmötets behöriga utlysande
  7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  8. Revisionberättelse och fastställande av balansräkning
  9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  10. Motioner och styrelseförslag
  11. Val av föreningsordförande
  12. Val av ledamöter
  13. Val av valberedning
  14. Val av revisor
  15. Övriga frågor
   -Information om SBNET2017
  16. Mötets avslutande

Voting Results FEBS 2016 Council Meeting

Dear Friends and Colleagues,

 

As you know well,  the very sad  cancellation of the FEBS Congress in Turkey, caused us to swiftly organise the FEBS Council on September 08th, in Munich.

 

As usual, the elections for the different available positions at the FEBS committees took place during the Munich Council meeting.

 

Please see in the list below the names of the chairs/members of FEBS Committees / WGs rotating out, as well as the newly elected ones:

 

FEBS Treasurer

In view of  Prof. Sir Alan Fersht (UK) resignation on September 08th, 2016,  FEBS Executive Committee has appointed Prof. Frank Michelangeli (UK)

as Temporary Treasurer. He will take this position within a few days till a new Treasurer is elected at the FEBS Council meeting in September 2017.

A  Call for Treasurer’s position will be sent out to all societies ahead of the 2017 Congress which is planned to take place in Jerusalem, Israel.

 

Chair of the Fellowships Committee

Prof. Andreas Hartig (Austria) is ending his first term on 31.12.2016.

Prof. Alain Krol (France) has been elected as the new Chair. His term will start on 01.01.2017 till 31.12.2019.

 

Chair of the Working Group on Integration (WGI)

Due to the sudden loss of Prof. Mathias Sprinzl (Germany), a call for a new Chair has been sent to all societies.

Prof. Jerka Dumic (Croatia) has been elected as the new Chair. Her term starts on 01.01.2017 till 31.12.2019.

 

Chair of the Science and Society Committee

Prof. Jacques-Henry Weil (France) is ending his second term on 31.12.2016.

Prof. Emannuel Fragkoulis (Greece) has been elected as the new Chair. His term will start on 01.01.2017 till 31.12.2019.

 

Prof. Claudina Rodrigues-Pousada, Chair of the Working Group on Careers of Young Scientists – Request for extension of one year

Prof. Claudina Rodrigues-Pousada (Portugal) is ending her second term on 31.12.2016. Her request to extend her term in one year, till 31.12.2017 has been approved by Council.

 

Chair of the Working Group of Women in Science (WISE)

Prof. Cecilia Arraiano (Portugal) is ending her first term on 31.12.2016. She has been reelected for her second term which starts on 01.01.2017 till 31.12.2019.

 

One member of the Finance Committee

Prof. Winnie Eskild (Norway) is ending her  term on 31.12.2016. She has been reelected by Council. Her term will start on 01.01.2017 till 31.12.2020.

 

One member of the Advanced Courses Committee

Prof. Damjana Rozman (Slovenia) is ending her term on 31.12.2016.

Prof. Ivan Ivanov (Bulgaria) has been elected by Council. His term will start on 01.01.2017 till 31.12.2020.

 

Three members of the Fellowships Committee

Profs. Tihomir Balog (Croatia), Markus Grütter (Switzerland) and Alain Krol (France) are finishing their term on 31.12.2016.

Profs. Tim Skern (Austria), Oliver Vugrek (Croatia) and Lászlo Nyitray (Hungary) have been elected by Council.

Their term will start on 01.01.2017 till  31.12.2020.

 

One member of the Publications Committee

Prof. Gerry Melino (UK) is ending his term on 31.12.2016.

Prof. Erik Boye (Norway) has been elected by Council. His term will start on 01.01.2017 till 31.12.2020.

 

Two members of the Science and Society Committee

Profs. Emmanuel Fragkoulis (Greece) and Jerzy Duszynski (Poland) are finishing their term on 31.12.2016.

Profs. Verela-Nieto Isabel (Spain) and Roberts Mark (UK) have been elected by Council.

Their term will start on 01.01.2017 till 31.12.2020.

 

One member of the Education Committee

Prof. Frank Michelangeli (UK) is finishing his term on 31.12.2016.

Prof. Jason Perret (Belgium) has been elected by Council. His term will start on 01.01.2017 till 31.12.2020.

 

 

As I am finishing my last term of service as FEBS Secretary General, Allow me to use this opportunity to express my deep gratitude to all Societies, their Presidents and Secretaries for the nine years of productive collaboration advancing FEBS and the molecular life sciences.

 

Wishing all of you good luck and looking forward to a fruitful cooperation with my successor, Prof. V. Paces.

 

With best wishes

Israel

 

Israel Pecht

FEBS Secretary General

Dep. of Immunology

The Weizmann Institute of Science,

P.O.Box 26

Rehovot, 76100

Israel

Tl: 972-8-9344019

Fax: 972-8-9465264